x

Fiscaal

x

x

x

 

x

Bewaarplicht administratie

x

x

 

x

Winstvrijstelling van 14% voor ondernemers in de inkomstenbelasting

x

x

x

x

Wijzigingen belastingheffing 2013

Overzicht wel of geen fiscale partners

    x

 

x

x

Download opgaaf werknemersgegevens

x

Download model opgaaf loonheffingen

x

 

 

x

x