x

Winstvrijstelling van 14% voor ondernemers in de inkomstenbelasting

x

x

Winstvrijstelling 2013. 

x

Vanaf 2007 is er voor ondernemers in de inkomstenbelasting een winstvrijstelling. Deze wordt met ingang van 2013 verhoogd naar 14%. (was 12%)

x

De achtergrond van deze MKB winstvrijstelling is dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting reeds eerder zijn gedaald en het door de wetgever niet wenselijk wordt geacht een groot verschil in belastingtarieven tussen beide rechtsvormen te scheppen.

x
  Wanneer winstvrijstelling toepassen

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. 

 

Dit wordt bepaald door een aantal criteria die betrekking hebben op winst, zelfstandigheid en opdrachtgevers. 

x

Eenvoudiger gezegd: komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek dan heeft u ook automatisch recht op de winstvrijstelling.

 

Vanaf 2010 is de eis van het urencriterium vervallen.

x

  Hoe werkt de winstvrijstelling

Een vrijstelling van 14% over de winst is mooi. 

x

Alleen over welke winst heeft de belastingdienst het hier. 

x

De 14% is een vermindering op de fiscale winst van uw onderneming. 

x

De fiscale winst is uw winst uit onderneming verminderd met effecten van de fiscale oudedagsreserve en de zelfstandigenaftrek.

x
  Nadeel winstvrijstelling

Alhoewel de winstvrijstelling doet vermoeden alleen bij winst te gelden, is dit niet waar. 

x

Ook wanneer u een verlies heeft, dient u 14% van dit verlies te verminderen, zodat u minder verlies heeft. x

x

Eigenlijk wordt deze regeling dus deels gefinancierd door een nadeel voor verliesgevende ondernemers, welke omgezet wordt in een voordeel voor ondernemingen die winst maken.

x
 

x
Home